Home Literatura
Literatura

Książki, które mam i z których czerpię wiedzę

Publikacje o storczykach egzotycznych

 "Storczyki w mieszkaniu"
Joachim Erfkamp

 "Storczyki"
Krystyna Oszkinis
  "Orchidee - amatorska
uprawa storczyków"
Dariusz L.Szlachetko,
Tadeusz Kusibab,
Tomasz Kubala

 "Storczyki"
Goede Brigitte
  "Storczyki - odmiany
najlepsze do uprawy"
Halina Heitz

 "Rośliny w domu-
storczyki"
tłumaczenie
Elżbieta Desperak
  "Storczyki"
Jarosław Oplt

 "Storczyki"
Lutz Roellke
  "Orchids for everyone"
consultant Jack Kramer

 "Orchids - a hamlyn
care manual"
Brian&Sara
Rittershausen
  "Orchids - from the
archives of the Royal
Horticultural Society"
Mark Griffiths
  "Storczyki w domu" Joern Pinske
  "Storczyki" Joachim Erfkamp   "Orchids" Botanica

 Książki nie tylko o storczykach egzotycznych

 "Mieszkamy wśród kwiatów"
Margot Schubert,
Rob Herwig
"Kwiaty w domu - Jak
dobierać i pielęgnować
rośliny domowe"
Jane Courtier,
Graham Clarke

 Książki o storczykach rosnących między innymi w Polsce

 "Storczyki. Dziko rosnące
gatunki i podgatunki
Europy, Północnej Afryki
i Bliskiego Wschodu"
K.P.Buttler

"Storczyki - gatunki dziko
rosnące"
Barthel Peter H.
  "Storczyki"
Dariusz L.Szlachetko
 

 "Storczyki Polski"
Dariusz L.Szlachetko,
Michał Skakuj

Książki nie tylko o storczykach rodzimych


"Jaki to kwiat?"
Dietmar Aichele

"Spotkania z przyrodą
- Rośliny"
Inga Szwedler
Mirosław Sobkowiak
  "Rośliny chronione"
Halina Piękoś-Mirkowa,
Zbigniew Mirek
 

 "Atlas Roślin Chronionych"
Halina Piękoś-Mirkowa,
Zbigniew Mirek

  "Rośliny Górskie"
Halina Piękoś-Mirkowa,
Zbigniew Mirek
  "Rośliny Łąkowe" Zbigniew Nawara
  "Rośliny Wodne i Bagienne"
Stanisław i Grzegorz Kłosowscy